0398.213.576

Tag Archives: Bộ Y tế

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bluezone truy vết nhanh Covid-19

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng nhanh phần mềm truy vết nhanh người mắc Covid-19 và người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 nhanh nhất giúp bạn bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng an toàn trong mùa dịch. Sáng  26/7, tại Bộ Y tế diễn ra Hội nghị trực tuyến Tập […]